Kursus Clinic Asset & Services Information Systems ( CASIS ) – PSK ( ADL ) Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching Di Bilik Seminar Kuching


Telah berlangsung Kursus Clinic Asset & Services Information Systems ( CASIS ) – PSK ( ADL ) Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching Di Bilik Seminar Kuching

Kursus Clinic Asset & Services Information Systems ( CASIS ) atau dalam bahasa melayu ialah Sistem Pengurusan Aset & Perkhidmatan Klinik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kementerian Kesihatan Malaysia adalah salah satu kementerian yang diwujudkan di bawah kerajaan Malaysia dan berkembang dengan pelbagai fasiliti-fasiliti kesihatan yang ditambah pada setiap tahun.

Kementerian Kesihatan Malaysia juga menjadi rujukan dari negara-negara jiran lain dalam pelbagai teknologi serta kaedah perubatan seperti bidang perubatan Kardiologi dan Geriatrik. Kini fokus Kementerian Kesihatan menjadi lebih luas terutamanya dalam menyediakan kemudahan kesihatan yang saksama, mudah diperolehi dan berkualiti.

error: Content is protected !!